SUSUNAN PENGURUS TAKMIR
MASJID BESAR AL-IHSAN PAKISAJI KABUPATEN MALANG
PERIODE 2019-2024

Pelindung:

1. Camat Pakisaji
2. MUI Kecamatan Pakisaji
3. Kepala Desa Pakisaji

Majlis Tahkim:

1. KH. Masdarul Fauzi
2. KH. Achmad Abul Rahman
3. KUA Pakisaji

Ketua: H. Machmud Zubairi

Wk. Ketua 1 (Imaroh/ Kemakmuran): Syaiful Ghozi
Wk. Ketua 2 (Riayah/ Pembangunan: H. Ja’far Fauzi
Wk. Ketua 3 (Idaroh/ Penggalian Dana: Rochmad
Wk. Ketua 4 (Khususy/ Kepemudaan: H. Agus Susanto

Sekretaris 1 (Penyusunan Jadwal): 1. H. Choirul Hanafi
Sekretaris 2 (Manajemen Administrasi) 2. M.A. Mahyudin

Bendahara (Pengelolaan Keuangan):

1. Nur Kamidi
2. H. Sholeh

Seksiseksi

Bidang Imaroh
1. Ubudiyah/ Dakwah: 1. H. Abd. Ghofur
2. Ustad Miftahul Huda

2. Majelis Ta’lim: 1. H. Edi Kuncoro
2. Hari Santoso

3. Kegiatan PHBI: 1. H. Sudarsono
2. Sobirin

Bidang Riayah
4. Bangunan & Perawatan: 1. Ustad Muhaimin
(Sarana & Prasarana) : 2. H. Zaenal Maskuri

5. Kebersihan, Ketertiban, & Keamanan: 1. Mustawi
: 2. Karnoto

Bidang Idaroh
6. Pendidikan & TPQ: 1. Ika Rahmawati
: 2. Lailatul Fitria

7. Perpustakaan: 1. Syaiful MTH
: 2. H. Fakih

Bidang Khususy
8. Remaja Masjid: 1. Ustad Kholil
: 2. Hasan

9. Kewanitaan: 1. Hj. Tutik
: 2. Hj. Elok

Pakisaji, 1 Oktober 2019
Takmir Masjid Besar Al Ihsan Pakisaji
Ketua,

H. Machmud Zubairi