Susunan Pengurus Remaja Masjid Al Ihsan Pakisaji
Masa Khidmat 2019-2022

Pelindung: Drs. H. Machmud Zubairi (Ketua Takmir)

Ketua Umum: Ustad Muhammad Kholilullah
Wk. Ketua 1: Ali Hasan
Wk. Ketua 2: Mochammad Safinas

Sekretaris 1: Septian Adi
Sekretaris 2: Ari Wibowo

Bendahara 1: Iwan
Bendahara 2: Yusqi Mhd.

Seksi Dakwah dan Kajian
1. Isa Farhan
2. Agung Setia Budi
3. Ghalib

Seksi Sarana dan Prasarana
1. Muhammad Ihsan
2. Abiyansyah
3. Nur Cahyo

Seksi Humas
1. Bagus Setyo Utomo
2. Robby Mey Miranto
3. Ahmad Rofian

Seksi Seni dan Olahraga
1. Muhammad Hadi
2. Muhammad Miftahul Jawahir
3. Muhammad Zaini Faiz

Seksi Muslimah
1. Nanik Nur Hayati
2. Avrila Nisa Ika Ardianti
3. Naila